Lai iepazītos ar ArcGIS programmatūras jaunajām izmantošanas iespējām, licenču piešķiršanas kārtību un izmantošanu, aicinām apmeklēt informatīvo semināru, kas notiks 2019. gada 21.maijā no plkst.10:00 līdz 14:00 RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Ķīpsalas ielā 6a/6b, 133. auditorijā. Lai pieteiktos semināram, lūdzu aizpildiet pieteikuma anketu. Semināru organizē RTU BIF Ģeomātikas katedra un RTU HPC centrs.

 

Ģeotelpiskās informācijas analīze izmantojot ArcGIS platformu

Mūsdienās ģeotelpiskā informācija mums ir visapkārt un studiju procesā šo informāciju ir iespējams apkopot, analizēt un izmantot dažādos studiju virzienos. Ģeotelpiskās informācijas vienkāršākais atspoguļojums ir karte, kas var būt arī interaktīva jeb izveidota un apskatāma digitālā vidē.

Rīgas Tehniskās universitātes studentiem, mācībspēkiem un pētniekiem ir iespēja izmantot ražotāja Esri programmatūru ArcGIS neierobežotā apjomā. Ražotājs Esri ir pasaules līderis ģeogrāfisko informācijas sistēmu(ĢIS) programmatūras izstrādē un pakalpojumu sniegšanā.

Galvenās programmatūras komponentes

ArcGIS Desktop ir pasaulē populārākā ikdienas ĢIS un digitālās kartēšanas programma, kas nodrošina datu vizualizāciju, analīzi un integrāciju, datu ievadīšanu un rediģēšanu. Tā ir atslēga, kas ļauj ievākt un apstrādāt datus, veidot profesionālas kartes, veikt dažādas sarežģītības telpisko analīzi, palīdzot Jūsu ikdienas darbā. ArcGIS Desktop sniedz iespējas veidot, labot, meklēt, kartēt, analizēt un publiskot ģeogrāfisko informāciju.

ArcGIS Online ir portāls ātrai karšu izveidošanai un publicēšanai – tā ir profesionāla un pilnīga mākoņvides infrastruktūra, kas nodrošina satura vadības sistēmu, ļaujot organizācijai izmantot ģeogrāfisko informāciju drošā un konfigurējamā vidē.

Apmācību resursi

E-learning Esri piedāvā apmācību vietni , kurā ikviens varēs atrast apmācību materiālus par sev interesējošu tēmu. e-Learning vidē pieejamas video apmācības, MOOC, semināri, webināri u.c. interaktīvi mācību materiāli.

ĢIS izmantošanas iespējas

  • Ģeotelpiskās informācijas un atrašanās vietas pievienošana ļauj labāk izprast teritoriju attīstību un sniedz plašākas analīzes funkcijas. ĢIS pielietojums ir ļoti plašs no ainavu plānošanas līdz ēku būvniecībai, no ūdensvada modelēšanas līdz redzamības analīzei ceļu būvniecībā, no elektrotīkla uzturēšanas līdz ģeotelpisko risinājumu veidošanai. Piemēri izmantošanai https://solutions.arcgis.com
  • Ar ĢIS programmatūru var strādāt sākot no datu sagatavošanas lauka vidē, līdz rezultātu attēlošanai un lēmumu pieņemšanai.
  • Ar ArcGIS var veikt apjomīgas datu analīzes gan 2D, gan 3D vidē ikvienā nozarē.
ArcGis programmatūra

Plašāku informāciju par ArcGIS programmatūru un tās pielietojuma virzieniem varat iegūt www.esri.com un/vai rakstot SIA Envirotech. Par RTU pieejamām licencēm un to piešķiršanas kārtību lasiet RTU HPC centra mājaslapā.