APMĀCĪBAS

RTU HPC centrs organizē programmatūru apmācības, kā arī sniedz konsultācijas ar HPC saistītos jautājumos.

CUDA kursi

Kursos tiek apskatīti masīvi   paralēlās augstas veiktspējas skaitļošanas pieejas teorētiskie un praktiskie principi, kas tiek realizēti daudzprocesoru sistēmu un/vai grafisko procesoru aparatūras un specializētas programmatūras vides apvienojuma veidā.

I daļa “Ievads augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģijā CUDA

II daļa “Augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģijas CUDA lietišķais lietojums”

NVIDIA CUDA programmatura logo

MATLAB apmācību kurss

Kursā ir iespēja apgūt MATLAB programmatūras pamatus. MATLAB ir augsta līmeņa valoda un interaktīva vide skaitliskajiem aprēķiniem, vizualizācijai un programmēšanai.

  • Ievadkurss MATLAB
Matlab programmaturas logo

SolidWorks kursi

Kursos būs iespēja gūt priekšstatu par PLM (Product Lifecycle Management)  koncepciju mūsdienīgas sadarbības realizēšanai, apgūt detaļu 3D modelēšanas pamatiemaņas, kopsalikumu veidošanu un rasējumu ģenerēšanu no modeļiem.

  • Ievadkurss SolidWorks
SolidWorks cube