ANSYS ir universāla programmatūra, kuru izmanto inženiertehniskām simulācijām visa produkta dzīves cikla laikā. Bez citiem rīkiem ANSYS pakotne ietver trīs fizikālu procesu simulatorus: konstrukcijām, plūsmu mehānikai (CFD) un elektromagnētismam, kas var savstarpēji mijiedarboties.

Pēc RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes un HPC centra iniciatīvas ir iegādāta ANSYS CAMPUS licence, kas dod iespēju visām RTU struktūrvienībām lietot programmatūru gan pētniecībai, gan mācībām datorklasēs. Studenti var saņemt ANSYS programmatūru uz 6 mēnešiem, patstāvīgi reģistrējoties ANSYS mājaslapā.

Vairāk informācijas par licences iespējām un pieteikšanās ŠEIT.

ANSYS lietojumu jomas:

·         Konstrukciju aprēķini ar galīgo elementu analīzes (FEA) metodēm;

·         Skaitliskās plūsmas mehānikas (CFD) uzdevumi;

·         Elektromagnētisms, elektronika, termālās un elektromehāniskās simulācijas;

·         Pusvadītāju, integrālo ķēžu un SOC analīze un izstrāde;

·         No optikas un apgaismojuma dizaina līdz fotonikai un attēlu apstrādei;

·         3D dizaina izstrāde un optimizācija.

ANSYS HPC modulis ļauj paātrināt simulācijas uz superdatora.

Kopnes nelineārais statikas aprēķins ANSYS Mechanical APDL vidē: spriegumu sadalījums

CFD simulācija maisāmai tvertnei ANSYS CFX vidē: plūsmas ātruma vektori