Rīgā sekmīgi noritējusi otrā AHM sanāksme

No 2009.gada 4. līdz 6. oktobrim Rīgā notika otrā AHM (All Hands Meeting) sanāksme, kurā piedalījās BalticGrid projekta partneri no visām tajā iesaistītajā valstīm: Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Zviedrijas un Šveices.

Sanāksmi organizēja abi projektā no Latvijas puses iesaistītie partneri: Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (LU MII) un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU).