R

Programmēšanas valoda un vide skaitļošanas statistikai.

Lietotāja darba vides sagatavošana

module load R/R-3.4

Izpildāmie faili

R

Norādes lietošanai klasterī

Uzdevumu piemērus atradīsiet direktorijā:

/opt/exp_soft/user_info/R