Saistībā ar HPCEuropa3 (HPCE3) projektu Baltijas valstu pētnieki var doties darba vizītē uz Zviedrijas Karaliskās tehniskās universitātes (KTH) superskaitļošanas centru (KTH / PDC), lai pilnveidotu savas prasmes un programmu kodus superdatora (HPC) izmantošanai. Vizītes laikā KTH / PDC nodrošina mentora atbalstu, kas specializējies HPC un konkrētajā zinātnes nozarē. Pētījumu veikšanai tiek dota piekļuve superdatoram «Beskow» (2014. gadā 32. vieta TOP500 ātrāko superdatoru topā, šobrīd 69. vieta).

Visi ar vizīti saistītie izdevumi tiek apmaksāti no HPCE3 projekta.

Project HPC EUROPE 3

Beskow Cray XC40 | KTH

Pieteikšanās tiks izsludināta ik pēc trīs mēnešiem līdz 2021. gada aprīlim. Sekojiet pieteikšanās uzsaukumiem http://www.hpc-europa.eu/guidelines ! Pieteikšanās beigu datumi 2018. gadā:

 • Call #3– 28 February 2018 at 23:59
 • Call #4– 17 May 2018 at 23:59
 • Call #5– 06 September 2018 at 23:59
 • Call #6– 15 November 2018 at 23:59

2018. gada janvāra sākumā saistībā ar HPCE3 uz KTH devās pirmais RTU pētnieks – Dr.sc.ing. Jānis Šliseris, kurš pieteicās pirmajā uzsaukumu kārtā un saņēma projekta atbalstu. Viņš veic paralēlās programmatūras izstrādi un risina skaitļošanas uzdevumus būvmehānikas nozarē.

Vairāk informācijas par vizīti un pieteikšanās nosacījumi

 • Pieteikties var gan maģistranti, kuri izstrādā noslēguma darbu, gan doktoranti, pēcdoktoranti, pētnieki un citi pētniecībā iesaistītie.
 • HPCE3 sedz ceļojuma un uzturēšanās izdevumus, kā arī maksā dienas naudu pārtikas un sabiedriskā transporta biļešu iegādei.
 • KTH/ PDC risina visus ar uzturēšanos un naudas paskaitījumiem saistītus jautājumus, kā arī nodrošina viesiem darba vietu.
 • Vizītes garums var būt no trīs līdz 13 nedēļām.
 • KTH/ PDC vajadzības gadījumā (ja viesim nav kontaktu ar pētnieku grupu Zviedrijā) palīdz izveidot kontaktus ar zinātniskajai tēmai atbilstošu pētnieku grupu.
 • Trīs galvenās prasības viesiem ir: a) sākt skaitļošanu uz superdatora «Beskow»; b) labas zināšanas jomā, kurā tiks veikti pētījumi; c) vizītes beigās jā iesniedz divas īsas atskaites un jāaizpilda aptaujas anketa.
 • Nav nepieciešama pieredze skaitļošanas jomā – iesācēja līmenis ir pietiekams.
 • Nav ierobežojumu vienai personai pieteikties vizītei vairākas reizes nākamajos uzsaukumos.

Pretendentiem jāaizpilda pieteikuma forma un jāapraksta plānotais darbs-projekts, jānorāda programmēšanas prasmes, programmas kods (ja ir), nepieciešamie skaitļošanas resursi, kā arī pētnieku grupa, ar kuru pretendents sadarbosies.

Vairāk informācijas: http://www.hpc-europa.eu/guidelines.

RTU HPC centrs palīdzēs izvērtēt jūsu darba-projekta idejas atbilstību HPCE3, kā arī sazināsies ar projekta koordinatoru KTH / PDC, lai meklētu pētnieku grupu/mentoru jūsu pētījumu jomā un risinātu citus jautājumus.

Lai izmantotu šo iespēju, lūdzu sazinieties ar RTU HPC centru: hpc@rtu.lv.