Latvija pievienojas deklarācijai par sadarbību augstas veiktspējas skaitļošanas jomā

Euro HPC, High Performance Computing

Lai veicinātu augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju attīstību, zinātnisko izcilību un inovatīvu un konkurētspējīgu industriju Eiropā, kā arī nodrošinātu piekļuvi superdatoru infrastruktūrai zinātniekiem un pētniecības organizācijām, Latvija pievienojās deklarācijai par sadarbību augstas veiktspējas skaitļošanas (HPC) jomā. Šā gada janvārī Eiropas Komisijas nāca klajā ar priekšlikumu Eiropas sadarbībai superdatoru jomā – EuroHPC.

Pievienojoties deklarācijai, valstis apņemas izveidot sadarbības ietvaru HPC jomā, lai iegūtu un attīstītu savstarpēji saistītu (tīklotu) HPC infrastruktūru, kas būtu pieejama Eiropas zinātniekiem un pētniecības organizācijām, komersantiem un privātpersonām neatkarīgi no infrastruktūras atrašanās vietas. Tiks izstrādāti piemērota iepirkumu procedūru, lai nodrošinātu divu pasaules līmeņa pirms eksa-pakāpes superdatoru izveidi 2019.–2020. gadā un divu pilnas eksa-pakāpes superdatoru izveidi 2022.–2023. gadā. Tiks veidi arī eksperimentālie un demonstrācijas modeļi HPC jomā un nodrošinātas lielo datu lietojuma iespējas zinātniskajiem, publiskās pārvaldes un industriāliem mērķiem.

Pievienojoties deklarācijai, Latvija kļūst par sadarbības valsti ar iespēju būt EuroHPC kopuzņēmuma dibinātājvalstu vidū.

2017.gada 23.martā, Digitalizācijas dienā, Romā deklarāciju par sadarbību augstas veiktspēkas skaitļošanas jomā pirmās parakstīja septiņas ES dalībvalstis- Francija, Itālija, Luksenburga, Nīderlande, Portugāle, Spānija un Vācija, vienojoties veidot integrētu Eiropas eksa-pakāpes superskaitļošanas infrastruktūru. Pēc tam ir pievienojušās vēl 13 ES valstis.