Kā saņemt piekļuvi klasterim?

Lai saņemtu piekļuvi klasterim (superdatoram), jāaizpilda pieteikums. Lai pārrunātu lietotāja vajadzības un veiktu īsu instruktāžu darbam ar klasteri, parasti ar jauniem lietotājiem tiekamies klātienē.