Dalība projektos

EOSC Nordic

2019. gada 1. septembrī tika uzsākts Horizon 2020 programmas projekts EOSC Nordic, kura mērķis ir veicināt Eiropas atvērtās zinātnes mākoņa (EOSC) ieviešanu Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs. Tas tiks veikts koordinējot EOSC saistītus pasākumus šajās valstīs, kā arī ieviešos EOSC standartus un risinājumus.

BalticGrid- II

2008. gada maijā tika uzsākts ES 7. ietvarprogrammas (FP7) projekts BalticGrid-II, kura ilgums bija divi gadi – līdz 2010. gada 30. aprīlim. Projekta mērķis bija paplašināt un attīstīt BalticGrid pirmā projekta laikā izveidoto Baltijas valstu e-infrastruktūru. Tas tika īstenots, veicot šādas darbības:

  • iekļaujot BalticGrid infrastruktūrā Baltkrieviju;
  • nodrošinot savienojamību starp gLite Grid resursiem un UNICORE un ARC Grid resursiem Baltijas reģionā;
  • iesaistot jaunas zinātnieku grupas Grid resursu izmantošanā, piemēram, nanozinātnē un inženierzinātnēs;
  • nodrošinot iespēju izmantot Grid lingvistikas pētniecībā, Baltijas jūras vides pētīšanā un datu apstrādes rīku izveidošanā, kas ļauj modelēt dažādus procesus.

BalticGrid

ES 6. ietvarprogrammas (FP6) projekta Batlicgrid (2005. – 2008.) mērķis bija paplašināt Eiropas Grid infrastruktūru, integrējot tajā jaunus dalībniekus no Baltijas valstīm (Lietuva, Latvija, Igaunija) un stiprinot Grid tehnoloģiju attīstību šajās valstīs.

Grid ir viens no e-zinātnes instrumentiem

Grid ir viens no e-zinātnes instrumentiem sarežģītu zinātnes problēmu risināšanā. Tas dod iespēju piekļūt lieliem skaitļošanas resursiem, kas ir izkaisīti pa dažādām organizācijām vai pat valstīm. Ar speciālas programmatūras (middleware) un ātra interneta palīdzību šie resursi tiek apvienoti vienā infrastruktūrā un piedāvāti lietotājam kā viena jaudīga skaitļojamā mašīna. Atšķirībā no tā sauktā “desktop grid”, kurā tiek izmantoti parasti datori dīkstāves laikā, šeit tiek izmantota specializēta tehnika, kas parasti ir izvietota universitāšu datu centros – superdatori, skaitļošanas klasteri un datu glabāšanas iekārtas.