HPC centrs iegūst finansējumu Valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” projektā

Projektu Veselības aprūpes un sabiedrības veselības jomā Covid-19 saistīto paraugu biobankas un asociēto datu integrētās platformas izveide Latvijā īstenos Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Universitāti. Rīgas Tehnisko universitāti pārstāvēs HPC centrs un DITF (Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte).

Kopējais projekta finansējums ir 497 580 eiro.

Kā liecina Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā esošā informācija, Valsts pētījumu programmā „Covid-19 seku mazināšanai” līdz 2020. gada beigām tiks īstenoti 10 projekti. Tie nodrošinās visu programmas uzdevumu izpildi trīs tematiskajās jomās – Veselības aprūpe un sabiedrības veselība (5 projekti), Inženiertehniskie risinājumi (3 projekti), Tautsaimniecības un sabiedrības labklājība (2 projekti).

Valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” galvenais mērķis ir ierobežot Covid-19 infekcijas slimības izplatību un aizsargāt iedzīvotājus, lai, īstenojot inovatīvus augstas gatavības zinātniskus projektus, steidzami atjaunotu ekonomisko darbību un sociāli aktīvu ikdienas dzīvi.