Atvērtā koda zinātniskās programmatūras iniciatīvu atbalsta RTU attīstības ideju konkursā

RTU bija izsludināts attīstības ideju konkurss ar mērķi izvēlēties idejas RTU efektivitātes palielināšanai un iesaistīt šajā procesā darbiniekus, kuriem ir priekšlikumi RTU attīstības veicināšanā. Sešas no RTU darbinieku piedāvātajām idejām konkursa žūrija novērtēja atzinīgi un nolēma dot zaļo gaismu to īstenošanai. Kā viena no idejām – atvērtā koda zinātniskās programmatūras iniciatīva.

MTAF Automobiļu katedras lektors Māris Gailis kopā ar ETF Radioelektronikas institūta vadošo pētnieku Artūru Āboltiņu un Zinātniskās skaitļošanas centra (HPC) vadītāju Lauri Cikovski konkursā startēja ar ideju RTU zinātniskajā un izglītības darbībā izmantoto zinātnisko programmatūru, kuras licenču iegādei un abonēšanai katru gadu nepieciešami vismaz 40 000 EUR, pakāpeniski aizvietot ar zemu izmaksu atvērtā koda programmatūru. Šāda tendence šobrīd ir aktuāla arī vadošajās universitātēs visā pasaulē. Lietojot HPC centra uzturēto licenču serveru uzskaites datus, paredzēts noskaidrot komerciālās programmatūras rīkus ar lielāko lietotāju skaitu un analizēt to specializēto moduļu (toolbox) izmantošanas intensitāti. Vienam no šiem komerciālās programmatūras rīkiem, kura licences izmaksas ir augstas, tiks izvēlēts aizstājējs – atvērtā koda programmatūra – ar zemām izmaksām. Izvēlētajam atvērtā koda programmatūras rīkam paredzēts izveidot tehnisko platformu, lietojot HPC centra infrastruktūru. Vairāk informācijas par idejām, kuras arī tika atbalstītas RTU attīstības ideju konkursā, pieejams šeit: