Atskats par Gromacs praktisko semināru

Gromacs, workshop, seminārs, darbnīca

2018.gada 26.–27. oktobrī Latvijas Organiskās sintēzes institūtā notika GROMACS praktiskais seminārs ar mērķi iepazīstināt Baltijas valstu zinātniekus ar šīs programmatūras izmantošanas iespējām dažādās pētījumu jomās, kur nepieciešams izprast un modelēt molekulu uzvedību atomu līmenī.

GROMACS ir viena no biežāk izmantotajām datorprogrammām molekulārās dinamikas simulācijai. To iespējams izmantot dažādu ķīmisko, bioloģisko un fizikālo procesu modelēšanai atomu līmenī. Ar tās palīdzību iespējams skaidrot eksperimentu rezultātus, samazināt laboratorijas eksperimentu izmaksas, tos daļēji aizstājot ar datorsimulācijām, kā arī izvirzīt idejas dažādu molekulāro procesu ietekmēšanai.

Semināru vadīja pieredzējuši lektori Mark Abraham, Cristian Blau un Paul Bauer no Zviedrijas (KHT). Semināra dalībniekiem no Latvijas, Igaunijas un Krievijas tika dota iespēja dalīties ar savām zināšanām. Praktiskā semināra laikā dalībniekiem bija iespējams uzzināt informāciju par GROMACS un GROMACS programmatūras attīstību. Semināra sākumā lektori iepazīstināja ar molekulārās dinamikas galvenajiem principiem. Viens no galvenajiem molekulārās dinamikas lietojumiem ir molekulu minimālās enerģijas konfigurācijas atrašana. Praktiskā semināra otrajā dienā notika sarunas par citām jomām, kurās tiek izmantota GROMACS programmatūra, piemēram, kā to var izmantot jonu šķidrumu simulācijām.

GROMACS praktisko semināru apmeklēja interesenti no Baltijas valstīm, kā arī dalībnieki no Krievijas un Anglijas.

Ar pasākuma programmu un prezentācijām ir iespējams iepazīties šeit.