Lai veiktu pētījumus uz superdatora, aicinām RTU doktorantus izmantot Zinātnes atbalsta fonda (ZAF) līdzfinansējumu.

Līdzfinansējums 80 % apmērā tiek piešķirs iekārtu izmantošanai doktorantu pētījumiem, kuriem nav saimniecisks raksturs, bet vienam doktorantam – ne vairāk kā 160 EUR akadēmiskajā gadā.

Lai pieteiktos atbalstam, lūgums aizpildīt iesniegumu.  Parakstīts iesniegums  jānosūta uz e-pastu: doktorantura@rtu.lv, oriģināls jāiesniedz Kaļķu ielā 1, 218. kabinetā (lr. 67089051).