Aicinām apmeklēt semināru par ArcGis Online iespējām Rīgas Tehniskajā universitātes studentiem un mācībspēkiem

RTU HPC centrs sadarbībā ar Envirotech 2016. gada 21.decembrī no plkst.12.15 – 14.00 organizēja ArcGis Online semināru. Seminārs notika RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Ķīpsalas ielā 6a/6b, 131.auditorijā.

Semināra laikā tika demonstrēts kā ģeogrāfiskā informācijas sistēma pielietojama studiju procesa pilnveidošanai, kā var izmantot interaktīvās kartes un kā var izprast ģeogrāfiskās informācijas sistēmu interdisciplināro nozīmi izglītības sistēmā.

Mūsdienās ģeotelpiskā informācija mums ir visapkārt un studiju procesā šo informāciju ir iespējams apkopot, analizēt un izmantot dažādos studiju virzienos. Ģeotelpiskās informācijas vienkāršākais atspoguļojums ir karte, kas var būt arī interaktīva jeb izveidota un apskatāma digitālā vidē.

Šajā ievada lekcijā demonstrēja jau gatavus 2D un 3D risinājumus, kā tos publicēt ArcGIS Online vidē gan kā skatāmu materiālu, gan rediģējamu.