RTU HPC (High Performance Computing) centrs jeb Zinātniskās skaitļošanas centrs ir Zinātņu prorektora paspārnē esoša struktūrvienība, kuras mērķis ir sniegt atbalstu e-zinātnes tehnoloģiju lietošanai pētniecībā. Galvenie centra uzdevumi ir:

  • nodrošināt piekļuvi modernai skaitļošanas infrastruktūrai (HPC klasterim, datu glabātuvei);
  • veidot saikni ar Eiropas e-infrastruktūru;
  • sniegt tehnisku atbalstu skaitļošanas uzdevuma pārnešanai uz HPC;
  • nodrošināt zinātnisko programmatūru pieejamību pētniecībai un mācību procesam;
  • rīkot apmācības un seminārus;

HPC centrs ir izveidots 2012. gada jūnijā kā turpinājums FP6 un FP7 projektā BalticGrid  uzsāktajiem skaitļošanas pasākumiem (2005.-2010. gads).

Šajā laikā uzkrāta pieredze gan inženierzinātņu lietojumu atbalstam RTU, gan pakalpojumu nodrošināšanai citām pētniecības organizācijām Latvija. HPC centrs ir atvērts sadarbībai arī ar industriju.

Development of HPC centre

Mūsu komanda

RTU HPC centra vaditajs
Artūrs Āboltiņš Paralēlās programmatūras izstrāde

Lauris Cikovskis

Dr. sc. ing.

Centra vadītājs

HPC speciālists

Tālr.: 67089453
E-pasts: Lauris.Cikovskis@rtu.lv

linkedin

Laine Rozenberga

Projekta/u administrators/koordinators

Tālr.: 67089873
E-pasts: Laine.Rozenberga@rtu.lv

Marina Moļa

RTU doktorante

Zinātniskās programmatūras atbalsta speciālists

E-pasts: hpc@rtu.lv

Artūrs Āboltiņš

Dr. sc. ing.

Vadošais pētnieks

Paralēlās programmatūras izstrādes speciālists

E-pasts: Arturs.Aboltins_1@rtu.lv

linkedin

Padomdevēji

Ilmars Slaidins RTU

Ilmārs Slaidiņš

RTU profesors Dr.sc.ing.

Latvijas delegāts e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG)

linkedin

Kursu vadītāji

Arnis Lektauers RTU CUDA kursu vadītājs
MATLAB apmācību vadītājs RTU
SolidWorks pasniedzējs RTU

Arnis Lektauers

Asoc. profesors Dr. sc. ing.

CUDA  kursu vadītājs

E-pasts: Arnis.Lektauers@rtu.lv

linkedin

Māris Tērauds

Asoc. profesors Dr. sc. ing.

MATLAB kursu vadītājs

E-pasts: Maris.Terauds@rtu.lv

linkedin

Modris Dobelis

RTU profesors
SolidWorks kursu vadītājs

E-pasts: Modris.Dobelis@rtu.lv

linkedin