RTU HPC (High Performance Computing) centrs jeb Zinātniskais skaitļošanas centrs ir Zinātņu prorektora dienesta paspārnē esoša iniciatīva, kuras mērķis ir sniegt atbalstu e-zinātnes tehnoloģiju lietošanai pētniecībā, tas ir:

  • nodrošināt piekļuvi RTU HPC klasterim (superdatoram);
  • sniegt tehnisku atbalstu skaitļošanas uzdevuma pārnešanai uz HPC;
  • nodrošināt zinātnisko programmatūru pētniecībai un mācību procesam;
  • rīkot apmācības un seminārus.

HPC centrs ir izveidots 2012. gada jūnijā kā turpinājums FP6 un FP7 projektā BalticGrid I un II uzsāktajiem skaitļošanas pasākumiem.

HPC centra pakalpojumi ir pieejami ikvienam RTU studentam un darbiniekam, kā arī esam atvērti sadarbībai ar citām organizācijām.

Lauris Cikovskis

Dr. sc. ing.

Centra vadītājs

Tehniskais speciālists

Tālr.: 67089453
E-pasts: Lauris.Cikovskis@rtu.lv

linkedin

Laine Rozenberga

Projekta/u administrators/koordinators

Tālr.: 67089873
E-pasts: Laine.Rozenberga@rtu.lv

Artūrs Āboltiņš

Dr. sc. ing.

Vadošais pētnieks

Paralēlās programmatūras izstrādes speciālists

E-pasts: Arturs.Aboltins_1@rtu.lv

linkedin

Apmācību vadītāji

Arnis Lektauers

Asoc. profesors Dr. sc. ing.

CUDA apmācību kursu vadītājs

E-pasts: Arnis.Lektauers@rtu.lv

linkedin

Māris Tērauds

Asoc. profesors Dr. sc. ing.

MATLAB apmācību kursu vadītājs

E-pasts: Maris.Terauds@rtu.lv

linkedin