BalticGrid-II projekts

2008. gada maijā tika uzsākts ES 7. ietvarprogrammas (FP7) projekts BalticGrid-II, kura ilgums bija divi gadi – līdz 2010. gada 30. aprīlim. Projekta mērķis bija paplašināt un attīstīt BalticGrid pirmā projekta laikā izveidoto Baltijas valstu e-infrastruktūru. Tas tika īstenots, veicot šādas darbības:

  • iekļaujot BalticGrid infrastruktūrā Baltkrieviju;
  • nodrošinot savienojamību starp gLite Grid resursiem un UNICORE un ARC Grid resursiem Baltijas reģionā;
  • iesaistot jaunas zinātnieku grupas Grid resursu izmantošanā, piemēram, nanozinātnē un inženierzinātnēs;
  • nodrošinot iespēju izmantot Grid lingvistikas pētniecībā, Baltijas jūras vides pētīšanā un datu apstrādes rīku izveidošanā, kas ļauj modelēt dažādus procesus.

BalticGrid-II projekta laikā izveidotā e-infrastruktūra ir pilnībā savienojama ar citu Eiropas valstu e-infrastruktūrām un iekļaujas EGI (European Grid Initiative) struktūrā.

BalticGrid pirmajā projektā piecās valstīs tika izveidota 26 klasteru e-infrastruktūra, kuras skaitļošanas mezglu resursi bija jāpalielina gan veiktspējas, gan datu glabāšanas resursu ietilpības ziņā.