Dalība projektos

BalticGrid

ES 6. ietvarprogrammas (FP6) projekta Batlicgrid (2005. – 2008.) mērķis bija paplašināt Eiropas Grid infrastruktūru, integrējot tajā jaunus dalībniekus no Baltijas valstīm (Lietuva, Latvija, Igaunija) un stiprinot Grid tehnoloģiju attīstību šajās valstīs.

Grid tikls

Grid ir viens no e-zinātnes instrumentiem sarežģītu zinātnes problēmu risināšanā. Tas dod iespēju piekļūt lieliem skaitļošanas resursiem, kas ir izkaisīti pa dažādām organizācijām vai pat valstīm. Ar speciālas programmatūras (middleware) un ātra interneta palīdzību šie resursi tiek apvienoti vienā infrastruktūrā un piedāvāti lietotājam kā viena jaudīga skaitļojamā mašīna. Atšķirībā no tā sauktā “desktop grid”, kurā tiek izmantoti parasti datori dīkstāves laikā, šeit tiek izmantota specializēta tehnika, kas parasti ir izvietota universitāšu datu centros – superdatori, skaitļošanas klasteri un datu glabāšanas iekārtas.

BalticGrid- II

2008. gada maijā tika uzsākts ES 7. ietvarprogrammas (FP7) projekts BalticGrid-II, kura ilgums bija divi gadi – līdz 2010. gada 30. aprīlim. Projekta mērķis bija paplašināt un attīstīt BalticGrid pirmā projekta laikā izveidoto Baltijas valstu e-infrastruktūru. Tas tika īstenots, veicot šādas darbības:

  • iekļaujot BalticGrid infrastruktūrā Baltkrieviju;
  • nodrošinot savienojamību starp gLite Grid resursiem un UNICORE un ARC Grid resursiem Baltijas reģionā;
  • iesaistot jaunas zinātnieku grupas Grid resursu izmantošanā, piemēram, nanozinātnē un inženierzinātnēs;
  • nodrošinot iespēju izmantot Grid lingvistikas pētniecībā, Baltijas jūras vides pētīšanā un datu apstrādes rīku izveidošanā, kas ļauj modelēt dažādus procesus.

Sadarbības organizācijas

RTU HPC centrs nodrošina skaitļošanas pakalpojumus zinātniskiem institūtiem Latvijā

Organiskas sintezes instituts logo
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

HPC centrs administrē Latvijas Organiskās sintēzes institūta skaitļošanas klasteri un  sniedz atbalstu lietotājiem.

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātnieki izmanto RTU skaitļošanas klasteri visa genoma genotipēšanas datu analīzei.

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”   zinātnieki izmanto RTU skaitļošanas klasteri.

HPC centrs ir sadarbojies

vides risinājumu institūts logo
Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija logo

Sadarbība ar Eiropas e-infrastruktūrām

Project HPC EUROPE 3
superskaitļošanas atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

Izmantojot HPCEuropa3 (HPCE3) projekta sniegtās iespējas, pētnieki no Baltijas valstīm var papildināt zināšanas un piekļūt skaitļošanas jaudām Zviedrijas Karaliskās tehniskās universitātes superskaitļošanas centrā (KTH/PDC).

RTU HPC centrs ir pilntiesīgs biedrs SESAME Net tīklā, kurā apvienojušies HPC kompetences centri, lai sniegtu superskaitļošanas atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (SME).