HPCEuropa3 (HPCE3) projekta ietvaros pētnieki no Baltijas valstīm var doties darba vizītē uz Zviedrijas Karaliskās tehniskās universitātes (KTH) superskaitļošanas centru (KTH/PDC), lai pilnveidotu savas prasmes un programmu kodus superdatora (HPC) izmantošanai. Vizītes laikā KTH/PDC nodrošina mentora atbalstu, kas specializējies HPC un konkrētā zinātnes nozarē. Pētījumu veikšanai tiek dota piekļuve superdatoram “Beskow (2014. gadā 32. vieta TOP500 ātrāko superdatoru topā, šobrīd 69.vieta).

Visi ar vizīti saistītie izdevumi tiek apmaksāti no HPCE3 projekta.

Project HPC EUROPE 3

Beskow Cray XC40 | KTH

Pieteikšanās notiek caur uzsaukumiem, kas tiks izsludināti ik pēc 3 mēnešiem līdz 2021. gada aprīlim. Pieteikšanās beigu datumi uzsaukumiem 2018. gadā:

 • Call #3 – 28 February 2018 at 23:59
 • Call #4 – 17 May 2018 at 23:59
 • Call #5 – 06 September 2018 at 23:59
 • Call #6 – 15 November 2018 at 23:59

Janvāra sākumā HPCE3 ietvaros uz KTH devās pirmais pētnieks no RTU Dr.sc.ing. Jānis Šliseris, kurš pieteicās pirmajā uzsaukumu kārtā un saņēma projekta atbalstu. Viņš veic paralēlās programmatūras izstrādi un risina skaitļošanas uzdevumus būvmehānikas nozarē.

Detalizētāka informācija par vizīti un pieteikšanās nosacījumi.

 • pieteikties var gan maģistratūras studenti, kas strādā pie sava noslēguma darba, gan doktoranti, pēcdoktoranti, pētnieki un citi pētniecībā iesaistītie.
 • HPCE3 sedz ceļojuma un uzturēšanās izdevumus, kā arī maksā dienas naudu pārtikas un sabiedriskā transporta biļešu iegādei.
 • KTH/PDC risina visus ar uzturēšanos un naudas paskaitījumiem saistītus jautājumus, kā arī nodrošina viesiem darba vietu.
 • vizītes garums var būt no 3 līdz 13 nedēļām.
 • KTH/PDC vajadzības gadījumā (ja viesim nav kontakti ar pētnieku grupu Zviedrijā) palīdz izveidot kontaktus ar zinātniskajai tēmai atbilstošu pētnieku grupu.
 • Trīs galvenās prasības viesiem ir: a) sākt skaitļošanu uz superdatora “Beskow”; b) labas zināšanas jomā, kurā tiks veikti pētījumi; c) vizītes beigās iesniegt divas īsas atskaites un aizpildīt aptaujas anketu.
 • nav nepieciešama pieredze skaitļošanas jomā – iesācēja līmenis ir pietiekams.
 • nav ierobežojumu vienai personai pieteikties vizītei vairākas reizes nākošajos uzsaukumos.

Pretendentiem jāaizpilda pieteikuma forma un jāapraksta plānotais darbs-projekts, prasmes programmēšanā, programmas kods (ja ir), nepieciešamie skaitļošanas resursi, kā arī jānorāda pētnieku grupa, ar kuru sadarbosies. Vairāk informācijas http://www.hpc-europa.eu/guidelines.

No RTU HPC centra puses palīdzēsim izvērtēt jūsu darba-projekta idejas atbilstību HPCE3, kā arī sazināsimies ar projekta koordinatoru KTH/PDC, lai meklētu pētnieku grupu/mentoru jūsu pētījumu jomā un uzdotu citus jautājumus.

Lai izmantotu šo iespēju, līdzu, sazinieties ar RTU HPC centru hpc@rtu.lv.