Intel Parallel Studio

Programmatūras pakotnes Intel Parallel Studio pamatlietojums ir paralēlo programmu izstrāde augstas veiktspējas skaitļošanas sistēmām (HPC).

Rīki ir izmantojami ne tikai HPC programmu izstrādē, bet arī var palīdzēt ātrdarbīgāku programmu izstrādē personālajam datoram. Piemēram, Intel C++, Fortran kompilatori, kā arī Intel MKL matemātikas bibliotēkas tiek plaši izmantotas ne tikai paralēlo, bet arī seriālo programmu izstrādē, turklāt tās ir optimizētas tieši Intel procesoriem.

Pakotnē ietvertie rīki:

 • Intel C, C++ un Fortran kompilators;
 • Intel MPI bibliotēka;
 • Intel Math Kernel Library (Intel MKL);
 • Intel Trace Analyzer and Collector;
 • Intel Advisor XE;
 • Intel Inspector XE;
 • Intel VTune Amplifier XE;
 • Intel Integrated Performance Primitives;
 • Intel MPI Benchmarks.

Piekļuve Intel rīkiem

Intel produkti pieejami, pieslēdzoties RTU HPC klastera piekļuves serverim (instrukcija).

Turpmāk minētajiem produktiem pieejamas gan grafiskās, gan komandrindas versijas:

 • Trace Analyzer
 • ­Intel Advisor XE
 • ­Intel Inspector XE 2013
 • ­Intel VTune Amplifier XE

Lai izmantotu grafiskos rīkus, jāveic X11 (Linux grafiskās) sesijas pārsūtīšana (instrukcija).

Detalizētāks rīku apraksts un instrukcijas

Intel C, C++ un Fortran kompilators

source /opt/exp_soft/intel/bin/iccvars.sh intel64icc test.c -o test.o

Intel MPI Library

MPI bibliotēkas lietojuma piemērs:

source /opt/exp_soft/intel/impi/4.1.3.048/bin64/mpivars.sh intel64mpiicc mpi.c -o mpi.ompirun -np 2 -hostfile ./hosts ./mpi_bandwidth.o

Intel Math Kernel Library (Intel MKL) matemātiskās funkcijas, lai paātrinātu programmu darbību. Bibliotēku izmantošana:

source /opt/exp_soft/intel/mkl/bin/mklvars.sh intel64

Intel Trace Analyzer and Collector grafisks MPI programmu analizēšanas rīks. Darba uzsākšanas instrukcija ražotāja mājaslapā.

Grafiskā interfeisa palaišanas piemērs (skat. komentārus par grafisko rīku izmantošanu):

source /opt/exp_soft/intel/itac/8.1.4.045/bin/itacvars.shtraceanalyzer

Intel Advisor XEparalēlo programmu prototipēšanas palīgs.

Grafiskā interfeisa palaišana (skat. komentārus par grafisko rīku izmantošanu):

source /opt/exp_soft/intel/advisor_xe_2013/advixe-vars.shadvixe-gui

Intel Inspector XE 2013rīks atmiņas un paralēlo pavedienu kļūdu meklēšanai.

Grafiskā interfeisa palaišana (skat. komentārus par grafisko rīku izmantošanu):

source /opt/exp_soft/intel/inspector_xe_2013/inspxe-vars.shinspxe-gui

Intel VTune Amplifier XEC, C++, C#, Fortran, Assembly un Java programmu optimizēšanas rīks.

Grafiskā interfeisa palaišana (skat. komentārus par grafisko rīku izmantošanu):

source /opt/exp_soft/intel/vtune_amplifier_xe_2013/amplxe-vars.shamplxe-gui