CUDA Toolkit (ver. 7.0 un 7.5) – programmēšanas valodas C++ paplašinājumi CUDA platformai

CuDNN bibliotēka

Darba vides sagatavošana klasterī:
load module cuda/cuda-7.5