HPC pakalpojumu cenrādis

Par HPC pakalpojumu izmantošanu tiek piemērota maksa atbilstoši cenrādim.

Pieejamie finansiālā atbalsta mehānismi

RTU doktoranti pakalpojumu apmaksai var izmantot RTU Zinātnes atbalsta fonda finansējumu (200 EUR gadā).