HPC pakalpojumu cenrādis

RTU struktūrvienībām (iekšējās cenas)
  • Iekšējās cenas attiecas uz HPC lietošanu studiju procesam (pamata, augstākā un doktora līmenim) un pētniecībai RTU, kā arī zinātņu prorektora atbalstītajiem ES fonda finansētajiem zinātniskajiem projektiem. Cenas neattiecas uz līgumdarbiem, kas tiek veikti ar industriju.
  • Publicējot zinātniskus rezultātus, kas iegūti ar HPC palīdzību, kā savu organizācijas piederību (affiliation) jānorāda RTU.
  • Ja apmaksa tiek veikta no personīgajiem līdzekļiem (ne kā iekšējais pārskaitījums), tad papildus tiek aprēķinātas PVN 21 %. 

Skaitļošana uz centrālā procesora (CPU)

EUR/kodolstunda

(viena CPU procesora kodola izmantošana vienu stundu)

0.008 Gala cenas aprēķināšana vienam uzdevumam:

izmantoto kodolu skaits × uzdevuma kopējais izpildlaiks × cena

Piemēri.

1. RTU struktūrvienība izpilda 1 diennakti ilgu uzdevumu (simulāciju), izmantojot 24 CPU kodolus:

24 ×  24 ×  0.008 = 4.60 EUR

2. RTU struktūrvienība izmanto virtuālo mašīnu ar 12 CPU kodoliem un 64 GB RAM 1 nedēļu:

12 ×  24 x 7 ×  0.008 = 16.13 EUR

Skaitļošana uz grafiskā procesora (GPU)

EUR/GPU stunda
(viena grafiskā procesora izmantošana vienu stundu)

0.07 Gala cenas aprēķināšana (ietver arī parastā procesora laiku):

(izmantoto GPU skaits ×  uzdevuma kopējais izpildlaiks ×  cena par GPU stundu) + (izmantoto CPU kodolu skaits ×  uzdevuma kopējais izpildlaiks ×  cena par kodolstundu)

Piemēri.
1.RTU struktūrvienība 12 stundu ilgam uzdevumam izmanto 2 GPU un 4 CPU kodolus:

(2 ×  12 ×  0.07) + (4 ×  12 ×  0.008) = 1.68 + 0.38 = 2.06 EUR

HPC programmatūras izstrāde

EUR/ stunda

20 Gala cenas aprēķināšana:

darba stundas x stundas likme

Jauniem HPC lietotājiem bezmaksas izmēģinājuma laiks!

Ārējiem lietotājiem (zinātniskajiem institūtiem Latvijā, industrijai u.c.) lūdzam sazināties ar hpc@rtu.lv

Pieejamie finansiālā atbalsta mehānismi

RTU doktoranti pakalpojumu apmaksai var izmantot RTU Zinātnes atbalsta fonda finansējumu (500 EUR gadā).

RTU Zinātnes atbalsta fonds līdzfinansē zinātniskā aprīkojuma izmantošanu 80% apmērā.

Lai pieteiktos atbalstam, lūgums aizpildīt iesniegumu.  Parakstīts iesniegums  jānosūta uz e-pastu: doktorantura@rtu.lv, oriģināls jāiesniedz Kaļķu ielā 1, 218. kabinetā (tel. 67089051).