Atskats par Gromacs praktisko semināru

26.-27. oktobrī Latvijas Organiskās sintēzes institūtā notika GROMACS praktiskais seminārs, ar mērķi iepazīstināt Baltijas valstu zinātniekus ar šīs programmatūras izmantošanas iespējām dažādās pētījumu jomās, kur nepieciešams izprast un modelēt molekulu uzvedību atomārā līmenī.