Matlab programmaturas logo

HPC cents aicina piedalīties apmācībās “Ievadkurss MATLAB”

Pēc veiksmīgā starta pagājušajā mācību gadā, atkārtojam MATLAB ievadkursu RTU pētniekiem un mācībspēkiem 8 nodarbību garumā, kurās būs iespēja apgūt MATLAB programmatūras pamatus. Apmācības notiks reizi nedēļā, sākot no  š.g. 10.oktobra, un tās vadīs doc. Dr.Sc.Ing. Māris Tērauds.

Gromacs praktiskais seminārs

26.-27. oktobrī Latvijas Organiskās sintēzes institūtā notiks GROMACS praktiskais seminārs, ar mērķi iepazīstināt Baltijas valstu zinātniekus ar šīs programmatūras izmantošanas iespējām dažādās pētījumu jomās, kur nepieciešams izprast un modelēt molekulu uzvedību atomārā līmenī.